Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Политика за личните данни

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИЕ


Скъпи Клиенти.
Ние от екипа на CRISTIOR.COM полагаме всички усилия и средства с цел да защитим Вашите лични данни.

С настоящите УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ бихме искали да конкретизираме ясно и точно какви лични данни събираме, с каква цел и за какъв период от време.

Молим, имайте в предвид, че „АЛМАРКЕТ” ООД е регистриран в Българския Регистър за обработка на личните данни.

УСЛОВИЯ:

чл.1. Съгласно изискванията на Българския Закон за защитата на личните данни, „АЛМАРКЕТ” ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели. 

чл.2. Целта на събирането на данните е:

- уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти,
- уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им,
- рекламиране на Стоките и Услугите,
- административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите,
- изпълнение и доставка на поръчките, подадени от Клиента,
- гаранционен и следгаранционен сервиз и поддръжка. 

чл.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „АЛМАРКЕТ” ООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в чл.2. от настоящите условия. 

чл.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от Българското законодателство, а именно:

- защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение,
- правото на информираност,
- правото да променя личните си данни,
- правото на възражение,
- правото да не бъдете подложени на еднолично решение,
- правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му,
- правото да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни
- правото да бъде „забравен“

Алмаркет“ ООД не събира, използва и обработва лични данни с чувствителен характер. 

чл.5. Всеки Клиент, пожелал да бъде „забравен“ или пожелал да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни губи правото си на следгаранционен сервиз и поддръжка. 

чл.6. Купувачът се съгласява и разрешава на „АЛМАРКЕТ” ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответсвие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „АЛМАРКЕТ” ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества, Доставчици и Производители. 

чл.7. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице. 

чл.8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това. 

чл.9. Платформата, обект на тези общи условия, не използва бисквитки, осигурявайки максимална сигурност на потребителя. 

чл.10. За сигурността на потребителя, АЛМАРКЕТ ООД е осигурил защитена криптирана интернет връзка и данните на Клиента, които се въвеждат, са максимално защитени. 

чл.11. За сигурността на личните данни на потребителя АЛМАРКЕТ ООД е изградил вътрешен правилник за защита на личните данни и е обезпечил материално и софтуерно тази защита. 

чл.12. АЛМАРКЕТ ООД обработва данните на Клиента на договорно основание, с цел сключването и изпълнението на поръчката.